የችሎት ቀልዶች


በአንድ ከፍተኛ ትኩረት በሳበ የሙስና ወንጀል ክስ ጉዳይ ጠበቃው ምስክሩን የመስቀለኛ ጥያቄ ውርጅብኝ ያወርድባቸዋል፡፡ ምስክሩ ትልቅ ሰው ስለሆኑ ጠበቃው በአንቱታ ጥያቄውን ይጠይቃል፡፡

“በዚህ ጉዳይ ላይ በጥቅም ተደልለው 5,000 ብር ጉቦ ተቀብለዋል፡፡ እውነት ነው?” ምስክሩ ግን ጥያቄውን ያልሰሙ በመምሰል ዝም ብለው ወደ ዳኛው አቅጣጭ  መስኮት መስኮቱን ማየት ጀመሩ፡፡

“5,000 ብር ጉቦ አልተቀበሉም ወይ!?ይመልሱ እንጂ!”  ምስክሩ አሁንም እንደ በፊቱ ወደ መስኮቱ እያዩ ምላሽ ሳይሰጡ ቀሩ፡፡ በዚህ ጊዜ ዳኛው ጣልቃ በመግባት “እባክዎት ለተጠየቁት ጥያቄ ምላሽ ይስጡ?” በማለት ቆጣ ብለው ተናገሩ፡፡

ምስክሩም “እንዴ! እኔ እኮ ጥያቄው ለእርስዎ የቀረበ መስሎኛል!“፡፡

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s