ወርቃማ የላቲን አባባሎች #2


Nulli vendemus, nilli negabimus, aut differemus rectum vel justitiam.

ፍትህን ለማንም አንሸጥም፣ ለማንም አንነፍግም፣ ለማንም አናዘገይም፡፡

Optimus interpretandi modusest sic legs interpretare ut leges legibus.

በጣም ምርጥ የሆነው ህጎችን የመተርጎም ዘዴ ህጎችን እርስ በርሳቸው እንዲጣጣሙ ማድረግ ነው፡፡

Parum est latam esse sententiam, nisi mandetur executioni

በተግባር ካልተፈጸመ ፍርድ መስጠቱ ብቻ በራሱ በቂ አይደለም፡፡

Plus valet unus oculatus testis quam auriti decem.

አንድ የዐይን ምስክር ከ10 የስሚ  ምስክሮች ይሻላል፡፡

Ponderantur testes, non mumerantur

ምስክሮች ይመዘናሉ እንጂ አይቆጠሩም::

Posthumus pro nati habetur posthumous.

ከአባቱ ሞት በኋላ የተወለደ ልጅ አባቱ ከመሞቱ በፊት እንደተወለደ ይቆጠራል፡፡

Spoliatus debet ante omnia restitui.

ከይዞታው በግድ የተነቀለ ሰው ከሁሉ ቀድሞ ተመጣጣኝ ካሳ ሊሰጠው ይገባል፡፡

Suppression very, expression falsi.

እውነትን መበደቅ በራሱ መዋሸት ነው፡፡

Tantum bona valent, quantum vendi possunti.

የአንድ ዕቃ (ንብረት) ዋጋ መሸጥ የሚችልበት ዋጋ ነው ፡፡

Tout ce que la loi ne defend pas est permis.

ህጉ ያከለከለው ነገር ሁሉ የተፈቀደ ነው፡፡

Vicaruis non habet vicarium.

ለምክትል ምክትል ለውም፡፡

Vir et uxor censentur in lege una persona.

(በህግ) ባልና ሚስት አንድ አካል አንድ አምሳል ( አንድ ሰው) ናቸው፡፡

Vox emissa volat; litera scripta manet.

በአፍ ያለ ይጠፋል በጽሁፍ ያለ ይቀመጣል ፡፡

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s