የወንጀል ህግ አንቀጽ 23 እና ዐቃቤ ህግ በፍርድ ቤት ከተከራከረበት መዝገብ ጋር በተያያዘ ስላለበት የወንጀል ሃላፊነት (ምርጥ የሰበር ውሳኔ)


የወንጀል ህግ አንቀጽ 23 እና ዐቃቤ ህግ በፍርድ ቤት ከተከራከረበት መዝገብ ጋር በተያያዘ ስላለበት የወንጀል ሃላፊነት (ምርጥ የሰበር ውሳኔ).

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s